Demo
免費下載
應收分析主題


      應收賬款管控的最主要目標是:在不影響銷售的前提下,最大限度地減少與控制應收賬款??焖僬莆諔召~款的各種情況,并及時發現應收賬款的異常情況,將有助于企業減少失血的風險。

      1、快速找出哪些客戶的應收賬款最多?欠了多久?是否超出了預設的信用?
      2、各區域的應收賬款的變化情況與銷售情況是否吻合?
      3、未來預期應收的情況如何?
      4、各區域的應收賬款周轉情況如何?
      5、從部門維度分析應收賬款賬齡、應收周轉、應收余額等情況?
      6、從職員維度分析應收賬款賬齡、應收周轉、應收余額等情況?
      7、如何將沒有開票的出庫單也包括在應收分析的計算中?

    

      應收分析報表模板


高清无码一区二区在线观看_高清无码中文字幕专区_高清无码色大片中文字幕